ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट ७२ हजारको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्