प्रदेश प्रमुख तोक्नु अगादै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा ?प्रतिक्रिया दिनुहोस्