लडेर दृष्टिविहीन छात्राको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्