गण्डक सम्झौताबाट नेपाली समुदाय प्रभावित, नेपाली पक्ष मौनप्रतिक्रिया दिनुहोस्