डरलाग्दो उत्सवताइवानको यान्सुइ जिल्लामा मनाइने विश्वकै सबैभन्दा डरलाग्दो आतासबाजी उत्सव यान्सुइ बिहाइव रेकेट फेस्टिबलमा हेल्मट लगाएका सहभागी।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्