गर्भपतन सेवा लिने किशोरीको सङ्ख्या बढ्दोप्रतिक्रिया दिनुहोस्