विद्यालयमा पसेर तीन शिक्षकको हत्या, एकको अपहरणप्रतिक्रिया दिनुहोस्