पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरमा सोह्रको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्