खाको केइ पच्दैन? उसोभये बजाराँ आको त्यो प्लास्टिकको चामल पकाई खानु… चाइनिज जे नि पच्छ यहाँ



प्रतिक्रिया दिनुहोस्