चुम्बनकेन्याको राजधानी नैरोबी सिथत जिराफ सेन्टरमा एउटा जिरापलाई आफनो मुखमा रहेको खानेकुरा खुवाउँदै एकजना आगन्तुक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्