जनकपुरको विकासका लागि सत्याग्रहप्रतिक्रिया दिनुहोस्