बा बा, यो पटक दशैँ नै आको छ, समात्नोस समात्नोस न भन्याप्रतिक्रिया दिनुहोस्