कति भन्या नि मैले, हामी नि अपडेट हुनुपर्यो है भनेरप्रतिक्रिया दिनुहोस्