सबले पाउँछौ… नीति नियम त बन्न देउ पैले…प्रतिक्रिया दिनुहोस्