हेलो, चालक ज्यू…?  भित्रै हुनुहुन्छ? उद्धारटोली न आउन्जेल भन्नोस् त घटना कसरी भयो ?प्रतिक्रिया दिनुहोस्