जथाभाबीहामी मदत गछौं नि बाटो काट्न, आउनोस त…
जथाभाबी बाटो काट्ने ? खै निकाल् दुई सय रुपैयाँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्