यो लेउतिम्लै चाईयो नोट, यो लेउ … अब मलै चाईयो भोट, ल है ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्