लाइसेन्स प्लीजहर्न निषेधित भन्ने था छैन ? ध्वनि प्रदुषण फैलाउने?? लाइसेन्स प्लीज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्