हामी जनताअवसर त देकै छ नि हामी जनतालाइ पनि

प्रतिक्रिया दिनुहोस्