केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुनेप्रतिक्रिया दिनुहोस्