नुवाकोटमा एक अर्बको आलु उत्पादनप्रतिक्रिया दिनुहोस्