बीसबर्षे पुरानो साधन मात्र हो र प्रदुषण फैलाउने?प्रतिक्रिया दिनुहोस्