फोक्सो भरि धलो, मास्कले काम चल्दैन पूरै सासबन्द गरि हिड्ने गर्नोस्प्रतिक्रिया दिनुहोस्