बाढी कुलो बगायो, विद्युत् उत्पादन बन्दप्रतिक्रिया दिनुहोस्