प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई एक लाख दिइनेप्रतिक्रिया दिनुहोस्