उत्खननमा देवतामेक्सिको एक उत्खननमा फेला परेका एज्टेक सभ्यता भन्दा अगाडीका मुर्तिहरु । सिपे टोटेक मन्दिरमा फेला परेको ती मुर्तिहरु हिस्पानिक पुर्वका देवता ‘फ्लायड लर्ड‘को भएको पुरातत्वविदहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्