एकैसाथ गैँडा लैजाने र बाह्रसिङ्गे ल्याइनेप्रतिक्रिया दिनुहोस्