टर्बाइन मर्मत गर्ने जनशक्तिको अभावप्रतिक्रिया दिनुहोस्