माहुरीस्जिरल्यान्डको लासान्नेको एउटा बगैंचामा फुलेको फूलमा परागकण खोज्दै एउटा माहुरी।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्