उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई मतदाता शिक्षाप्रतिक्रिया दिनुहोस्