चर्को भाडादरले सर्वसाधारण मर्कामाप्रतिक्रिया दिनुहोस्