धौलागिरि अञ्चलमा कुखुरा प्रतिबन्धप्रतिक्रिया दिनुहोस्