पन्ध्र जिल्लामा पोलियो खुवाइँदैप्रतिक्रिया दिनुहोस्