शक्ति प्रदर्शनयमनको राजधानी सानामा हौथी आन्दोलनप्रति समर्थित महिला परेड खेल्दै।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्