लाईसेन्स? छैन म संग भँईचालोमा हरायो, हवाँ कत्राकत्रा फाईल त हराईरा बेलाँप्रतिक्रिया दिनुहोस्