प्युठान जिल्लाप्यूठान नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 देवेन्द्र बर्मा  भगवती विष्ट
 तुल्सीराम शर्मा  शान्ता आचार्य
प्यूठान वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्यूठान वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 टेकप्रसाद भण्डारी  वालिका खड्का
  नेत्रबहादुर रोकाय   गोमा रेग्मी
स्वर्गद्वारी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
स्वर्गद्वारी वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 विष्णुकुमार गिरी  तुलसी सुनार
  रतिमान राना   ज्ञानुमाया केसी
गौमुखी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौमुखी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माण्डवी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 रेशम ठेडी मगर  केशरा पौड्याल
 इमानसिंह भारती   सरिता पोखरेल
माण्डवी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माण्डवी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माण्डवी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माण्डवी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माण्डवी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सरुमारानी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 मोहन पन्थी  तुलसी विष्ट
  झगबहादुर विश्वकर्मा   मिना सोमै मगर
सरुमारानी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सरुमारानी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सरुमारानी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सरुमारानी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सरुमारानी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सरुमारानी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मल्लरानी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 विजयकुमार श्रेष्ठ  वसन्ता भट्ट
मल्लरानी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मल्लरानी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मल्लरानी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मल्लरानी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मल्लरानी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 शिवराज रिजाल
 डिलबहादुर थापामगर  चित्रकली बुढा
नौबहिनी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नौबहिनी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 प्रमोद पोखरेल  सरस्वती पोखरेल
 मानबहादुर जिसी  देवा गिरी
झिमरुक वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
झिमरुक वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ऐरावती गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 नविल विक्रम शाह  जलजला थापा
  टिकाबहादुर गुरुङ   यमा खड्का
ऐरावती वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ऐरावती वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ऐरावती वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ऐरावती वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ऐरावती वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ऐरावती वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्