रोल्पा जिल्लारोल्पा नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 लेखनाथ आचार्य  मिश्री हमाल
  नन्दकुमार आचार्य  मिना शर्मा
रोल्पा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोल्पा वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 कमलप्रसाद वुढा  राधिका हमाल
 शान्तकुमार ओली  सावित्रा बुढा मगर
त्रिवेणी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
त्रिवेणी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुईखोली गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 झक्कुप्रसाद घर्ती  लक्ष्मी डाँगी
  लोकेन्द्र घर्तीमगर  कमला रोकामगर
दुईखोली वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुईखोली वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुईखोली वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुईखोली वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुईखोली वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुईखोली वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माडी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 गोपाल घर्ती  गोठी खत्री
 प्रेमबहादुर घर्तीमगर
माडी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माडी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माडी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माडी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माडी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माडी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 टेकबहादुर बस्नेत  सरिता के.सी.
 वालाराम बुढा   छमाया पुन
रुनटीगढी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रुनटीगढी वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 दुर्गाबहादुर खड्का  भिमकली वुढाथोकी
  राजेन्द्र बुढाथोकी   नमकली बानियाँ
लुङग्री वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुङग्री वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 हरिबहादुर पुन  अमृता कुमारी के.सी.
  रोशनकुमार ओली  निर्मलाकुुमारी ओली
सुकिदह वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुकिदह वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 दुर्गे वुढा  सरु पुन
  रिमु खत्री   कर्मा रोकामगर
सुनछहरी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुनछहरी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 शेरबहादुर महरा  कविता उपाध्याय
  खिमचन्द्र पुनमगर  लक्ष्मी नेपाली
सुवर्णवती वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्णवती वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
थबाङ गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 बमवहादुर रोका  सिरीकुमारी रोका
 हितबहादुर रोकामगर   धनकुमारी बुढामगर
थबाङ वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
थबाङ वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
थबाङ वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
थबाङ वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
थबाङ वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्