रूपन्देहि जिल्लाबुटवल उपमहानगरपालिका
मेयर उप मेयर
 खेलराज पाण्डेय
 शिवराज सुवेदी   गोमा आचार्य
बुटवल वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बुटवल वडा नं. १९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 हिराबहादुर खत्री
  टिकाराम चापागाई   विद्या गुरुङ
देवदह वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवदह वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 महम्मद शहिद शेख  रमावती यादव
  ईन्साफ मुसलमान
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लुम्बिनी सास्कृतिक वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 फणेन्द्रप्रसाद शर्मा  लक्ष्मी चौधरी
 चित्रबहादुर केसी   विना रानामगर
सैनामैना वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सैनामैना वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 मातृका यादव  माधवी शर्मा वाग्ले
 हरि अधिकारी  उमा काफ्ले
सिद्धार्थनगर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिद्धार्थनगर वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा नगरपालिका
मेयर उप मेयर
 रामकृष्ण खाँण
 वासुदेव घिमिरे   जागेश्वरी चौधरी
तिलोत्तमा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिलोत्तमा वडा नं. १७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 आसी ओल्ला मुसलमान  मन्जु न्यौपाने
  सुरेन्द्रकुमार पौडेल  कलावती जैसवाल
गैडहवा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गैडहवा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कन्चन गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 दीलहादुर थापा  तिर्थकुमारी थारु
 गोकर्ण क्षेत्री   गोमा तरामु
कन्चन वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कन्चन वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कन्चन वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कन्चन वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कन्चन वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 विरेन्द्र कलवार  सम्पत्ती यादव
  विन्द्याचल यादव  गंगादेवी ठटेर
कोटहीमाई वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोटहीमाई वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 ज्ञानप्रकाश मिश्र  कान्ति वराई
  किशुन बरई   वृन्दा गौण
मर्चवारी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
मर्चवारी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मर्चवारी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 ध्रुवनारायण चौधरी  तारा यादव
 शान्तिदेवी लोध   कपिलमुनि यादव
मायादेवी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मायादेवी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ओमसतिया गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 महेन्द्रप्रसाद चौधरी  अमृता उप्रेती पोखरेल
  ईन्द्रजीत यादव  राजकुमारी चौधरी
ओमसतिया वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ओमसतिया वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ओमसतिया वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ओमसतिया वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ओमसतिया वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ओमसतिया वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 अकवास मुसलमान  चक्रवती देवी योगी
 नरसिंह चौधरी   अनिता हरिजन
रोहिणी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रोहिणी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 विनोदकुमार श्रीवास्तवक  उमावी प्रीन्का शाही सिंह
 सुभान मुसल्मान   रेश्मी धोवी
सम्मरीमाई वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सम्मरीमाई वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 थानेश्वर घिमिरे  रिता चौधरी
 अयोध्या चौधरी   अमृता गुरुङ
सियारी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सियारी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
 भगवती प्रसाद थारु  रामेश्वरी सिंह
  किसुनचन चौधरी   शान्ता ज्ञवाली
सुद्धोधन वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुद्धोधन वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्