प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग स्विस राजदूतको भेटप्रतिक्रिया दिनुहोस्