छिट्टै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्तप्रतिक्रिया दिनुहोस्