बिमाले किसान पशुपालनतर्फ आकर्षितप्रतिक्रिया दिनुहोस्