दुई कार्यालय र मानवअधिकार आयोगको गाडी तोडफोडप्रतिक्रिया दिनुहोस्