वन फँडानीका कारण जीवजन्तु सङ्कटमाप्रतिक्रिया दिनुहोस्