दुई दिनदेखि बेपत्ता बालकको हत्याप्रतिक्रिया दिनुहोस्