अपाङ्गता भएकालाई भत्ता दिँदै सामुदायिक वनप्रतिक्रिया दिनुहोस्