अधिवेशनयुक्रेनको किभमा संसद् अधिवेशनमा भाग लिँदै गरेका युक्रेनी विधायकहरू।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्