निर्वाचन हुनेमा शङ्का नगरौँ ः प्रधानमन्त्री 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्