खानेपानीको अभावले विद्यार्थीले विद्यालय छाडेप्रतिक्रिया दिनुहोस्