न्यायाधीशलाई प्रस्तावित सुविधाप्रतिक्रिया दिनुहोस्