अमेरिकका पूर्वराष्ट्रपति बुस अस्पताल भर्नाप्रतिक्रिया दिनुहोस्